ביטוח ספורטאים – הבהרה להורים

7/08/2017 עודכן בתאריך

בשנה שעברה התפרסמו בכלי התקשורת הארציים הודעות ומידע על רפורמות שנעשות בנושא ביטוח ספורטאים וכפל ביטוחים.

לאחר בדיקות מקיפות שקיימה המועצה ומחלקת הספורט נמצא כי, ביטוח התלמידים אינו נותן כיסוי ראוי לפעילות חוגים ונבחרות הספורט בשעות שלאחר בית הספר.

בנוסף, נמצא כי אין התאמה בין הכיסויים הביטוחים בפוליסת תלמידים ובתאונות אישיות לספורטאים ולכן אין מדובר בכפל ביטוח.

לפיכך, קיבלה המועצה החלטה, להמשיך ולבטח את כלל הספורטאים (בנוסף לביטוח התלמידים), הפועלים תחת עמותת הספורט של המועצה, בדומה לרשויות אחרות, אשר ממשיכות לבטח את הספורטאים. כל זאת, על מנת להבטיח כיסוי ביטוחי הולם וראוי.

 

למועצה הגיעו פניות ממספר הורים שתהו האם אין מדובר בכפל ביטוחים מיותר, להלן התייחסות המועצה:

 

המועצה קיבלה חוות דעת מיועצי הביטוח והיועצים המשפטיים שכדאי וראוי כי המועצה תמשיך לבטח את הספורטאים בנוסף לביטוח תאונות אישיות לתלמידים כחלק מהטעמים המפורטים לעיל.

מספר אגודות נרחב, לרבות אלו המשויכות למרכז הפועל, החליטו לבטח ספורטאים מעבר לפוליסת תאונות אישיות לתלמידים על אף התיקון לחוק.  

אין המדובר בפעילות בניגוד לחוק ואין מדובר בכפל ביטוחים, אלא בהשלמת ביטוח לצורך כיסוי הולם, וכך יעצו לעשות גם מרכזי הפועל ומכבי.

 לפיכך, המועצה קיבלה הצעה לביטוח הספורטאים לשנת 2017 – 2018 שעלותה השנתית לספורטאי הינה מזערית (בין 9.5 ל- 13 ₪ לחודש) וזאת כאמור להבטיח כיסוי ביטוחי הולם.

 

מצ"ב טבלה המשווה את הביטוחים והכיסוי  ביטוח תלמידים וביטוח ספורטאים

  

 

לאור פניות נוספות מצד הורי הספורטאים "המועצה קיבלה בימים האחרונים את חוות דעתם המעודכנת של היועץ המשפטי ויועץ הביטוח בעניין עריכת הביטוח לספורטאים.

בהתאם לחוות דעת זו ניתן לדרוש מהמשתתפים בחוגים לערוך ביטוח לפי חוק הספורט גם מקום בו הם מבוטחים בביטוח תלמידים.

 

להלן ציטוט מחוות הדעת :

המועצה רשאית לקבוע, במיוחד נוכח העובדה שהסיכון באי עריכת הביטוח חל עליה, כי על המשתתפים בחוג להיות מבוטחים בביטוח תאונות אישיות לספורטאים.

יחד עם זאת, ככל שהורה מסוים יתנגד לכך, יש להחתימו על טופס ויתור במסגרתו יאשר כי הוא מוותר על כל טענה ו/או תביעה כנגד המועצה בגין נזק כלשהו שיגרם לילדו ושהיה יכול להיות מכוסה במסגרת ביטוח תאונות אישיות לספורטאים"

 

המועצה סבורה כי תהיה זו טעות מצד ההורים שלא לבטח את ילדיהם בביטוח הספורטאים, משום שיש לזכור את ההשלכות של אי ביטוח הספורטאי".

 

כתב ויתור לביטוח ספורטאים (לא תקף לספורטאים בקבוצות התחרותיות)

 

 

את כתב הויתור החתום יש להעביר למחלקת הספורט בדוא"ל katty@eyz.org.il עד 24 שעות ממועד ההרשמה.

לאחר מכן לא ניתן יהיה לבטל את הביטוח ולקבל זיכוי על התשלום.

 

 

  • עמותת ספורט כחול לבן עמק יזרעאל
  • |
  • ת.ד 2660 עפולה 1812601
  • |
  • טל' 04-6520080
  • פקס' 04-6520101
  • |
עבור לתוכן העמוד