מידע-הרשמה ביטוח פרישה ומלגות

20/08/2017 עודכן בתאריך

מידע כללי ונהלים

עונת פעילות חוגים תשע"ח 2017-18

תשלום והרשמה לפעילות (כדורסל, שחייה, סייף, נבחרת התעמלות וכדורשת מזרע) מתבצעת דרך מערכת התשלום מיני-פיי באתר המועצה. להרשמה ותשלום לחץ כאן

במידה ואינכם יודעים את שם הקבוצה אליהם בנכם/בתכם משתייכים אליכם ליצור קשר עם רכזי הענפים:

חוגי כדורסל – עודד יחיאלי- 052-8345819  לשאלות ניתן לפנות ל: שלי:050-8818669

שחייה –יש להגיע לבריכה בנהלל לשיבוץ לקבוצה .אנדרי טוט 052-4476456

סייף – שלומי אייל: 050-6926657, בועז אליס: 050-9029511

נבחרת התעמלות -רוני שרון: 054-9506618

התעמלות הופעות- רוני שרון: 054-9506618

כדורשת מזרע (קבוצת נשים)- ניסים ויונטה 050-6863344

טופס הרשמה ימולא במהלך תהליך ההרשמה עבור כל ילד בנפרד. הרשמה נקלטת היא כזו שעבורה התקבל אישור תשלום.

 

תשלום

המחיר הינו עבור שנת הפעילות, ביטוח הספורט וציוד. (ספטמבר-יוני)

שיעור ניסיון הוא מפגש אחד בלבד ורק למשתתפים חדשים.

התשלום באמצעות כרטיס אשראי בהוראת קבע- דרך מערכת המיניפיי .

התשלום מראש לכל תקופת הפעילות. החיוב בפועל מתבצע מידי חודש. (תשלום מתחדש)

ביטוח בהתאם לחוק הספורט. תשלום הביטוח לא יוחזר בגין פרישה מהחוג והוא משולם במלואו לשנת פעילות.

במידה וילד רשום לחוג נוסף במסגרת עמותת ספורט כחול לבן (סייף/כדורסל/שחייה)  נא פנה למחלקת הספורט של המועצה. טל':  04-6520080 (אין צורך לשלם פעמיים ביטוח אם משתתפים בשני חוגים).

תשלום במזומן- ניתן להעביר למועצה אזורית עמק יזרעאל- מח' ספורט בימים א'-ה' 8:00-15:00 לקטי או לשלי- בתאום מראש.

תשלום בצ'קים- לפקודת עמותת הספורט כחול לבן. ניתן להביא למועצה אזורית עמק יזרעאל  מח' הספורט (בתאום מראש)- או לשלוח בדואר רשום.

אין להעביר תשלום דרך המאמנים.

תתאפשר כניסה לפעילות לאחר ביצוע הרשמה ותשלום והבאת אישור תשלום למאמן.

קיום פעילות מותנה ומוגבל במספר המשתתפים.

למשלמים בכרטיס אשראי נטען אין אפשרות לקבל החזר כספי דרך הכרטיס במקרה של פרישה.

המחיר כולל חופשות וחגים שנלקחו בחשבון בקביעת המחיר השנתי.

מחלה- זיכוי בגין מחלה יינתן בהצגת אישור רפואי בלבד ומעל שבועיים היעדרות רצופה מפעילות.

שימו לב! לא תתאפשר התחלת פעילות ללא הסדרת ההרשמה והתשלום, כמו כן, משתתפים שלא הסדירו חובם משנים קודמות – לא יוכלו להשתתף בפעילות!

 

הפסקת פעילות

במקרה של פרישה עליכם למלא טופס פרישה ולשלוח למחלקת ספורט בדוא"ל   katty@eyz.org.il או בפקס: 04-6520101.

לאחר קבלת הטופס יתבצע חיוב עד סוף החודש השוטף. כספי הביטוח והציוד אינם מוחזרים.

הפסקת פעילות מסיבה רפואית: יש להמציא אישור רפואי מתאים ובו טווח תאריכים בו הספורטאי לא השתתף.

הפסקת פעילות מכל סיבה אחרת - יתבצע חיוב עד סוף החודש השוטף.

במקרה של פציעה יש לשלוח אישור רפואי למחלקת ספורט ובו כתוב טווח תאריכים שלא ניתן להתאמן.

אין החזר כספי בגין יציאה לחופשה במהלך שנת הפעילות.

ניתן לפרוש עד סוף חודש מרץ ילד שיפרוש מחודש אפריל לא יקבל החזר עבור החודשים שנותרו. משתתפים אשר יפרשו במהלך

העונה יחויבו בתשלום עבור החודש השוטף שבהם השתתפו, וישלמו על כל החודש בו פרשו במלואו 

במקרה של פרישה לאחר חודש מרץ לא יוחזר תשלום ויחויב עד סוף יוני.

במקרה של החזרי תשלום- אין לבטל הוראות תשלום אשר ניתנו בתחילת העונה.

 •  טופס אישור הורים למשלמים במזומן או צ'קים- לחץ כאן
 •  טופס ביטול השתתפות- לחץ כאן

 

פציעה/ מחלה:

במקרה של פציעה / מחלה ממושכת (3 שבועות ומעלה) יינתן זיכוי בכפוף להצגת אישור רפואי תואם לכל תקופת ההיעדרות.

 

*** אין החזר כספי בגין יציאה לחופשה במהלך שנת הפעילות.

 

הסדרי פרישה :

יש לשלוח הודעה במייל על  פרישה מהחוג למייל:  katty@eyz.org.il

פרישה מסיבה רפואית: יש לשלוח אישור רפואי מתאים ובו טווח תאריכי המחלה.

סיבה מכל סיבה אחרת: חיוב על חודש שוטף.

ניתן לפרוש עד סוף חודש מרץ ילד שיפרוש מחודש אפריל לא יקבל החזר עבור החודשים שנותרו. משתתפים אשר יפרשו במהלך העונה יחויבו בתשלום

עבור החודש השוטף שבהם השתתפו, וישלמו על כל החודש בו פרשו במלואו

במקרה של פרישה לא יוחזר תשלום עבור ביטוח ועבור ציוד.

יתרת התשלום עבור הביטוח לא תוחזר ותשולם במלואה עד סוף השנה

פרישה מחוגי כדורסל יש להודיע במיילeyz.basketball@gmail.com או katty@eyz.org.il

שלי חובב מזכירת ב"ס לכדורסל: 050-8818669

 

 

ביטוח

החלטת מועצה- ביטוח ספורטאים 2017-2018

שנה שעברה התפרסמו בכלי התקשורת הארציים הודעות ומידע

על רפורמות שנעשות בנושא ביטוח ספורטאים וכפל ביטוחים.

המועצה ומחלקת הספורט כבר אז, קיימה בדיקות ונמצא כי,

ביטוח התלמידים אינו נותן כיסוי ראוי לפעילות חוגים ונבחרות הספורט בשעות שלאחר בית הספר.

בנוסף, נמצא כי אין התאמה בין הכיסויים הביטוחים בפוליסת תלמידים ובתאונות אישיות לספורטאים

ולכן אין מדובר בכפל ביטוח.

לפיכך, קיבלה המועצה החלטה, להמשיך ולבטח את כלל הספורטאים (בנוסף לביטוח התלמידים), הפועלים תחת

עמותת הספורט של המועצה, בדומה לרשויות אחרות, אשר ממשיכות לבטח את הספורטאים.

כל זאת, על מנת להבטיח כיסוי ביטוחי הולם וראוי".

השנה המועצה ממשיכה באותה מדיניות לגבי הביטוח.

ילדים בקבוצות תחרותיות בכל הענפים מחוייבים בביטוח ספורט ע"י איגודי הספורט השונים לצורך השתתפות בתחרויות. 

 

לפרטים נוספים על החלטת המועצה- לחץ כאן

 

טבלת השוואה, תאונות אישיות לספורטאים- ביטוח תלמידים

סוג כיסוי ביטוחי

תאונות אישיות

ביטוח תלמידים

הערות

 

הוצאות רפואיות

 

10,000 ₪

 

10% מסכום ההוצאה בפועל ובתנאי שאינן מכוסות ע"י חוק ביטוח בריאות ממלכתי או כל גורם אחר, או 10% מהתגמול לו זכאי התלמיד, הנמוך מביניהם.

 

התגמול לו זכאי התלמיד הינו מסה"כ תגמול עפ"י תנאי הפוליסה (נכות וכו') כלומר באין פיצוי בגין נכות, אין החזר בגין הוצאות רפואיות כלל

 

הוצאות שיניים

 

10,000 ₪

 

אין

 

 

נכות מתאונה

 

326,000 ₪

 

402,750 ₪

 

עד 5% נכות- אין פיצוי

 

מוות מתאונה

 

65,000 ₪

 

150,750 ₪

 

 

 

פיצוי שבועי

 

10 ימים המתנה

פיצוי שבועי של 185 ₪ למשך 52 שבועות

 

213 ₪ ליום למשך 6 חודשים בתנאי שהתלמיד היה באי כושר 90 יום לפחות

 

תנאי לקבלת פיצוי בפוליסת תלמידים הינו שהתלמיד היה "מרותק למיטתו/מאושפז וכו'" למשך 90 יום לפחות

 

 

צד שלישי

 

300,000 ₪

 

אין

 

צד שלישי-פגיעת שחקן בשחקן

 

פרטי ביטוח ספורטאים 2017-18: 

1. ביטוח תאונות אישיות הכולל:

 1. ביטוח מוות מתאונה.
 2. ביטוח נכות קבועה מתאונה.
 3. אי כושר מלא או זמני לעבודה כתוצאה מתאונה, ולא יותר מ-104 שבועות.
 4. ביטוח הוצאות אשפוז וטיפול רפואי עקב תאונת ספורט.
 5. טיפול שיניים עקב תאונת ספורט.

2. ביטוח אחריות חוקית בגין גרימת נזק גוף לצד שלישי.

תשלום הביטוח מהווה תנאי להשתתפות בחוג. תשלום הביטוח הינו חד-פעמי ואין החזרים בגין פרישה מוקדמת.
אין צורך לשלם פעמיים ביטוח אם משתתפים בשני חוגים.

סכומי ביטוח וגבולות אחריות ביטוח ספורטאים:

סעיף

עד גיל 20

מעל גיל 20

השתתפות עצמית

מוות

65,000 ₪

200,000 ₪

אין

נכות (לפי אחוזי נכות)

275,000 ₪

275,000 ₪

אין

אי כושר זמני

200 ₪

650 ₪

10 ימים

אשפוז וטיפול רפואי

10,000 ₪

8,500 ₪

600 ₪

טיפול שיניים

10,000 ₪

8,500 ₪

600 ₪

גבול אחריות צד שלישי

300,00 ₪

300,000 ₪

 

 

לקבוצות כדורסל מילדים לאומית ומעלה ונבחרת ההתעמלות קיימת מעטפת שירות ייחודית לספורטאי הכוללת

פינוי חירום באמבולנס וטיפול רפואי, התייעצות עם רופא מומחה, בדיקת מעבדה והדמיה, אביזר אורטופדי, ניתוח, טיפולי שיניים - למידע נוסף לחץ כאן

 

בדיקות רפואיות
במסגרת התקנות החדשות של חוק הספורט, על כל ספורטאי הרשום בהתאחדויות הספורט השונות לעבור בדיקות רפואיות במכון מאושר על ידי משרד הבריאות. סוג הבדיקה בהתאם לשנתון הלידה של הספורטאי. המועצה תארגן את הבדיקות לספורטאים בהתאם.
עלות הבדיקות: 50 ₪ (בדיקה כללית + בדיקה ארגומטרית),
מבוטחי קופ"ח מכבי- עלות הבדיקה 100 ש"ח (מקבלים החזר של 50 ש"ח עם הצגת הקבלה באחד מסניפי הקופה).

הבדיקות יתקיימו  בתחנת הבדיקות הרפואיות שהוקמה בגבת בתאום עם רכזי הענפים.

 

מלגות ותמיכות בספורטאים וספורטאיות

המועצה האזורית ומחלקת הספורט של המועצה תומכת בענפי ספורט רבים ומגוונים.

מחלקת הספורט מעודדת פעילות גופנית ועושה ככל יכולתה תחת האמצעים העומדים לרשותה לעזור בקידום ספורטאים מצטיינים ולתמוך בספורטאים הזקוקים לסיוע כלכלי בעזרת קרן מלגות.

 

הנחות

בקשה להנחה ניתן להגיש לוועדת הנחות לאחר הסדרת תשלום מלא .        

על המגיש לכתוב את סיבת הבקשה ולצרף תלושי שכר ו/או אישורי הכנסה ותדפיס חשבון בנק של שלושה חודשים אחרונים של שני בני הזוג. לעצמאים- אישור גובה הכנסה ממנהל חשבונות.

*** תינתן תמיכה ועזרה על פי מספר קריטריונים.

*** כל בקשה לעזרה תיבחן בקפידה על ידי וועדת ההנחות.

*** הנחות יינתנו לתושבי עמק יזרעאל בלבד.

*** הנחות יינתנו לנרשמים לשנת פעילות שלמה.

*** הבקשות אשר יוגשו ידונו על ידי ועדה הכוללת את: מנהל מחלקת הספורט, מנהל מינהל הכנסות, נציג עמותת הספורט "כחול לבן"  ונציג ציבור.

*** במהלך השנה יהיו שתי ועדות- סוף אוקטובר תחילת נובמבר / סוף ינואר תחילת פברואר

*** את הבקשות יש להעביר במייל לגיל גוטמן, מנהל מינהל הכנסות - gilg@emekyizrael.org.il

ענפי ספורט נוספים:

 • כדורשת - הרשמה , יפעת: אורי סלע- 050-5614891/שריד: אשר סנדל- 050-5650485
 • ניווט - מתקיים בארגון אגודת ניווט עמק יזרעאל - רוני דה קוסטה - בק: 050-8594399
 • התעמלות - מתקיים בניהול מרכז חוגים שמשית: 04-6883240 ומרכז חוגים גבעת אלה: 04-6515078
 • שחמט - מתקיים בניהול אגודת שמשית, אלי קופלביץ - 052-4291264
 • הוקי גלגליות - מתקיים במועדון בית לחם הגלילית בניהולו של אלון ויזמן 052-8219821 
 • גלגלי ענק- מועדון תמרת-טבעון, בהנהלת מושית שטרית- 052-2478828
 • עמק האושר- טריאתלון ואופני הרים, בהנהלת ברוך קרן 052-3369164
 • עמותת ספורט כחול לבן עמק יזרעאל
 • |
 • ת.ד 2660 עפולה 1812601
 • |
 • טל' 04-6520080
 • פקס' 04-6520101
 • |
עבור לתוכן העמוד